Etsi
  • Tiina Rytky

Lähes puolen miljoonan auton päästöt pois Helsingistä

Jos helsinkiläiset voisivat lämmittää kotinsa päästöttömästi, säästyisi ilmakehä vastaavalta määrältä päästöjä kuin minkä noin 450 000 henkilöautoa päästää vuosittain.


HSY:n avoimen datan mukaan helsinkiläisten kotien lämmitys aiheutti vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästöjä 1 358 000 t Co2-ekv. Jos keskimääräisen suomalaisen auton vuosipäästöksi arvioidaan noin 3 t co2-ekv, voidaan lämmön tuotannon päästöjen ajatella vastaavan noin 450 000 henkilöauton päästöjä.


Merkittävä osa lämmityksen päästöistä aiheutuu fossiilisista polttoaineista, joita poltetaan Helenin voimalaitoksissa. Yhtiöllä on meneillään mittavat investoinnit, joilla fossiilisista pyritään kiireesti eroon. Tämä on sekä järkevää että oikein: polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnannousu heijastuu hinnoitteluun ja helsinkiläisten lämmityslaskuun, joten paine irtaantua päästöistä on kova. Toisaalta Helsingin pitää maan suurimpana kaupunkina näyttää mallia päästövähennyksissä. Kaupunkilaisten oma energiayhtiö näyttelee ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävää roolia.


Helenin investoinnit kohti hiiletöntä tuotantoa etenevät. Teollisuudessa investointisyklit ovat kuitenkin pitkiä, joten sormia napauttamalla ei päästöistä päästä eroon. Yhtiön suunnitelmien mukaan kivihiilestä luovutaan viimeistään vuonna 2029 ja energiantuotanto on täysin hiilineutraalia viimeistään vuonna 2035.


Helsingin uusi kaupunkistrategia linjaa, että Helsingin on aikaistettava hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2030. Strategian mukaan bioenergiaan ei tehdä enää jatkossa uusia investointipäätöksiä. Linjaus on luonnon monimuotoisuuden kannalta ainoa oikea, ja ohjaa Helenin panostamaan tulevaisuudessa energiamuotoihin, jotka eivät perustu minkään polttoaineen polttamiseen. Näitä ovat mm. tuuli- ja aurinkoenergia, teollisuuden hukkalämpö, erilaiset lämpöpumput ja -varastot, sekä pitkällä aikavälillä jopa pienydinvoima.


Kun merkittävä osuus Helsingin päästöistä katoaa energiantuotannon puhdistumisen myötä, voi myös moni helsinkiläinen huokaista helpotuksesta. Helsinki vastaa asukkaidensa suureen huoleen ilmastonmuutoksesta leikkaamalla päästöjään sieltä, missä on saatavissa suurimmat vaikutukset. Liikenne on toinen merkittävä päästölähde Helsingissä, ja Helen tarjoaa ratkaisuja sähköisen liikenteen kasvulle. Liikenne on tosiaan hyvä vertailukohta päästövähennyksille. Helsingin päästöistä katoaa tulevaisuudessa vajaan puolen miljoonan auton päästöt. Siitä on syytä iloita.


73 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki